Sefif > Om oss > Vår verksamhet
Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Sefif är en nationell branschorganisation som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor sedan 1992.
Vår huvudsakliga uppgift är att stödja våra medlemmar och att säkerställa att fristående förskolor kan bedrivas med likvärdiga villkor som de kommunala förskolorna.

Vi arbetar med: 

  • Medlemsstöd och rådgivning 
  • Kvalitets- och kompetensutveckling 
  • Lika villkor - bevakning av att kommunala och fristående förskolor behandlas lika 
  • Opinionsbildning, bevakning av förskolepolitiken

Sefif erbjuder både verksamhetsnära och juridiskt stöd med rådgivning per telefon eller mail, platsbesök hos medlemmar förekommer också.

Sefif stödjer professionsutvecklingen i förskolan genom återkommande Sefif-träffar med föreläsare och teman som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

I vårt dagliga arbete har informationsspridning och kvalitetshöjande aktiviteter till medlemmarna hög prioritet. 

Sefif är remissinstans på både regional och nationell nivå.

Sefif är en helt neutral partipolitiskt obunden branschorganisation som drivs som ideell förening.