Sefif > Om oss > Vår verksamhet
Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Sefif är en branschorganisation som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor.

Sefif startades 1992 för att säkerställa att fristående förskolor fick likvärdiga villkor med kommunala verksamheter. Det är fortfarande en av våra viktigaste uppgifter. 

Vi arbetar med: 

  • Medlemsstöd och rådgivning 
  • Kvalitets- och kompetensutveckling 
  • Lika villkor - bevakning av att kommunala och fristående förskolor behandlas lika 

Sefif erbjuder både verksamhetsnära och juridiskt stöd med rådgivning per telefon eller mail, platsbesök hos medlemmar förekommer också.

Sefif stödjer professionsutvecklingen i förskolan genom  återkommande Sefif-träffar med föreläsare och teman som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

I vårt dagliga arbete har informationsspridning och kvalitetshöjande aktiviteter till medlemmarna hög prioritet. 

Tyngden i Sefif är att nätverka och samverka med  medlemmar, kommuner, myndigheter och organisationer för en likvärdig förskola.

Sefif är remissinstans på både regional och nationell nivå.

Sefif är partipolitiskt obunden och drivs som idéell förening.