Sefif > Sefif-träffar
Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Sefif-träffar

Hållbar kompetensutveckling, träffar och kurser

Med hållbar kompetensutveckling menar vi hög kvalitet på innehåll och föreläsare, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra och sist men inte minst en kostnadsnivå för våra medlemmar som gör att alla från förskolan kan delta. Sefif-träffarna är kostnadsfria för medlemmar och fr o m ht20 är det digitala föreläsningar som gäller via Zoom. De flesta träffarna kommer att äga rum dagtid. Sefif-träffar erbjuds ca tre tillfällen per termin.

Det nya digitala landskapet innebär att fler kan delta på våra Sefif-träffar oavsett var man befinner sig och det ser vi som mycket positivt.

Vi spelar även in de flesta föreläsningarna så möjlighet finns att se dem i efterhand tillsammans med hela arbetslaget.

 

För Sefifs medlemmar är Sefif-träffarna kostnadsfria, för övriga deltagare gäller självkostnadspriset  500 kr/person som betalas i förskott. 

Anmälningar är bindande - en "no-show"avgift' debiteras med 500 kr inkl moms om ingen avanmälan görs senast 24 timmar innan föreläsningen/kursen.

Medlemmar har företräde till hela vårt utbud.

 

För Sefif-kurser, övriga kurser, föreläsningar, nätverksträffar, temadagar som presenteras här gäller angiven avgift. Observera att anmälningar är bindande även för medlemmar - fakturerade deltagaravgifter betalas inte tillbaka men platserna är inte personliga så överlåtelser går att göra till en annan person.

Välkommen! - har du frågor eller synpunkter på vårt utbud tveka inte att höra av dig till oss via info@sefif.se

 


Sefif-träff: Nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen

Datum: 
2021-11-18
Tid: 
18:00 - 19:00
Plats: 
Zoom
Pris: 
0,00 kr
Senaste anmälningsdatum är 2021-11-17
  Visa beskrivning

Sefif-kurs: Styrelsekurs för kooperativ

Datum: 
2021-12-31
Tid: 
08:00 - 20:00
Plats: 
Zoom - inspelad från den 18 februari kan ses närsomhelst
Pris: 
1200 kr/förskola inkl moms
Senaste anmälningsdatum är 2021-12-31
  Visa beskrivning

Sefif-träff 4 - Specialpedagogik - anknytning och samspel - inspelad föreläsning

Datum: 
2021-12-31
Tid: 
09:00 - 17:00
Plats: 
Zoom - inspelad från 28 januari 2021
Pris: 
0,00
Senaste anmälningsdatum är 2021-12-31
  Visa beskrivning

Sefif-träff 5, Personal och löner: rekryterings- och löneprocess, medarbetarerbjudande

Datum: 
2021-12-31
Tid: 
10:00 - 11:30
Plats: 
Zoom - inspelad föreläsning
Pris: 
0,00
Senaste anmälningsdatum är 2021-12-24
  Visa beskrivning

"Fråga Sefif "- diskussionsforum aktuella frågor - tema Systematiskt kvalitetsarbete rektors- och huvudmannanivå, inspelad

Datum: 
2021-12-31
Tid: 
09:00 - 17:00
Plats: 
Zoom, inspelad frågestund 12 mars 2021
Pris: 
0,00
Senaste anmälningsdatum är 2021-12-31
  Visa beskrivning

Systematiskt kvalitetsarbete - inspelad föreläsning från 22 oktober 2020

Datum: 
2021-12-31
Tid: 
09:00 - 23:00
Plats: 
Zoom
Pris: 
0 kr endast för medlemmar
Senaste anmälningsdatum är 2021-12-31
  Visa beskrivning

Digitalisering som en möjliggörare för det systematiska kvalitetsarbetet - inspelad föreläsning

Datum: 
2021-12-31
Tid: 
09:00 - 23:00
Plats: 
Zoom
Pris: 
0 kr endast för medlemmar
Senaste anmälningsdatum är 2021-12-31
  Visa beskrivning