Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Sefif-träffar

Hållbar kompetensutveckling, träffar och kurser

Med hållbar kompetensutveckling menar vi hög kvalitet på innehåll och föreläsare, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra och sist men inte minst en kostnadsnivå för våra medlemmar som gör att alla från förskolan kan delta. Sefif-träffarna är kostnadsfria för medlemmar och fr o m ht20 är det digitala föreläsningar som gäller via Zoom. De flesta träffarna kommer att äga rum dagtid. Sefif-träffar erbjuds ca tre tillfällen per termin.

Det nya digitala landskapet innebär att fler kan delta på våra Sefif-träffar oavsett var man befinner sig och det ser vi som mycket positivt!

 

För Sefifs medlemmar är Sefif-träffarna kostnadsfria, för övriga deltagare gäller självkostnadspriset  500 kr/person som betalas i förskott. 

Anmälningar är bindande - en "no-show"avgift' debiteras med 500 kr inkl moms om ingen avanmälan görs senast 24 timmar innan föreläsningen/kursen.

Medlemmar har företräde till hela vårt utbud.

 

För Sefif-kurser, övriga kurser, föreläsningar, nätverksträffar, temadagar som presenteras här gäller angiven avgift. Observera att anmälningar är bindande även för medlemmar - fakturerade deltagaravgifter betalas inte tillbaka men platserna är inte personliga så överlåtelser går att göra till en annan person.

Välkommen! - har du frågor eller synpunkter på vårt utbud tveka inte att höra av dig till oss via info@sefif.se

 


Sefif-träff 3 - Förebygg olyckor och risker i förskolan

Datum: 
2020-11-06
Tid: 
11:00 - 11:45
Plats: 
Zoom
Pris: 
0,00 kr
Senaste anmälningsdatum är 2020-11-04
  Visa beskrivning

"Fråga Sefif" - tema SKA, tillsyn, lönesättning mm

Datum: 
2020-11-13
Tid: 
09:30 - 10:30
Plats: 
Zoom
Pris: 
0,00
Senaste anmälningsdatum är 2020-11-11
  Visa beskrivning

"Fråga Sefif" - fokus Föräldrakooperativ

Datum: 
2020-12-11
Tid: 
09:30 - 10:30
Plats: 
Zoom
Pris: 
0,00
Senaste anmälningsdatum är 2020-12-09
  Visa beskrivning

Introduktion Zoom - hur kommer jag igång och hur fungerar det?

Datum: 
2020-12-31
Tid: 
05:00 - 23:00
Plats: 
Zoom
Pris: 
0 kr för medlem
Senaste anmälningsdatum är 2020-12-31
  Visa beskrivning