Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Sefif-träffar

Hållbar kompetensutveckling, träffar och kurser

Med hållbar kompetensutveckling menar vi hög kvalitet på innehåll och föreläsare, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra och sist men inte minst en kostnadsnivå för våra medlemmar som gör att alla från förskolan kan delta. SEFIF-träffarna är kostnadsfria för medlemmar och är tillfällen på kvällstid med fokus på kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter. SEFIF-träffar erbjuds ca tre tillfällen per termin. I det nya landskapet som pandemin har skapat utvecklar vi nu Sefif-träffar , föreläsningar och kurser som webinarier inför höstterminen 2020. 

Öppna föreläsningar, skräddarsydda kurser, temadagar mm håller alla en hållbar kostnadsnivå - alla skall kunna delta!

För SEFIFs medlemmar är SEFIF-träffarna kostnadsfria, för övriga deltagare gäller självkostnadspriset  500 kr/person som betalas i förskott. 

Anmälningar är bindande - en "no-show"avgift' debiteras med 500 kr inkl moms om ingen avanmälan görs senast 24 timmar innan föreläsningen/kursen.

Medlemmar har företräde till hela vårt utbud.

 

För övriga kurser, föreläsningar, nätverksträffar, temadagar som presenteras här gäller angiven avgift. Observera att anmälningar är bindande även för medlemmar - fakturerade deltagaravgifter betalas inte tillbaka men platserna är inte personliga så överlåtelser går att göra till en annan person.

Välkommen!

 

Det finns för närvarande inga kurser tillgängliga.