Sefif > Sefif-träffar
Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Sefif-träffar

Hållbar kompetensutveckling, träffar och kurser

Med hållbar kompetensutveckling menar vi hög kvalitet på innehåll och föreläsare, möjlighet till erfarenhetsutbyte och sist men inte minst en rimlig kostnadsnivå som gör att alla från förskolan kan delta. Sefif-träffarna är helt kostnadsfria för medlemmar.  

Från hösten 2020 är föreläsningarna digitala via Zoom, vi spelar in dem så du och din personal kan se dem i efterhand.  

Några exempel på föreläsningar (inspelade) som vi har erbjudit de senaste åren:   

  • Föreläsningsserie kring ledarskap - Rektor i förskolan med Siv Sagerberg (kostnadsfritt)  
  • Systematiskt kvalitetsarbete utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18 och skollagen (kostnadsfritt)
  • Barns matematiserande och didaktiska utmaningar, Gabriella Gejard, forskare och universitetslektor (kostnadsfritt)
  • Nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen (kostnadsfritt)
  •  Digitalisering som möjliggörare i det systematiska kvalitetsarbetet (kostnadsfritt)
  • (Kli)matglädje för förskolan - Näringsrika, hälsosamma och goda måltider till tusentals barn i förskolan varje dag (kostnadsfritt)
  • Personal och löner: rekryterings- och löneprocess, medarbetarerbjudande (kostnadsfritt)   
  • Specialpedagogik - anknytning och samspel (kostnadsfritt)
  • Styrelsekurs för kooperativ (kursavgift)
  • Chefsdagen ”Våga vara chef” – heldagskonferens för rektorer och huvudmän (konferensavgift)

För Sefifs medlemmar är Sefif-träffarna kostnadsfria, för övriga deltagare gäller ett pris som sätts beroende på föreläsare och i vilken kontext föreläsningen ges. Medlemmar har företräde till hela vårt utbud. För Sefif-kurser, övriga kurser, föreläsningar, nätverksträffar, temadagar som presenteras här gäller angiven avgift. 

Observera att anmälningar är bindande även för medlemmar - fakturerade deltagaravgifter betalas inte tillbaka men platserna är inte personliga så överlåtelser går att göra till en annan person.

Har du frågor eller synpunkter på vårt utbud tveka inte att höra av dig till oss via info(@)sefif.se

Välkommen!