Sefif > Bli medlem > Förmåner
Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Förmåner

Sefifs medlemsförmåner

Rådgivning och medlemsstöd  via telefon och e-post varje vardag - vi är kända för att vara snabba med återkoppling till våra medlemmar vilket ger oss höga betyg i våra medlemsenkäter. Förmånliga avtal med leverantörer till förskolan. 

Sedan oktober 2019 är Sefif ett branschförbund i Företagarna där våra medlemmar har ett mycket förmånligt rabattavtal på medlemsavgiften som innefattar fri juridisk rådgivning inom i stort sett alla juridiska områden. Nedan ser du ett urval av det vi erbjuder inom ramen för medlemskapet:

 • Juridik -  rådgivning genom samarbete med Zenit Advokatbyrå
 • Medlemsfrågor
 • Nyhetsbrev
 • Sefifträffar - kostnadsfria föreläsningar ca tre gånger per termin
 • Kompetensutveckling genom föreläsningar, kurser, temadagar till hållbara kostnadsnivåer
 • Vikarier, handledare, specialpedagoger, krishanterare mm genom samarbetsavtal
 • Nätverk - stort nätverk och kontakter med andra förskolor, organisationer och samarbetspartners
 • Internationellt nätverk och samarbeten, studieresor till andra länder
 • Verksamhetsutveckling
 • Handledning
 • Huvudmannafrågor