Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Avgift

Avgift

Som medlem i Sefif  har du flera förmåner och medverkar till att skapa bättre förutsättningar för fristående förskolor.

Ju fler medlemmar desto större möjlighet att både påverka politiska beslut och att sluta fördelaktiga avtal med rabatter och service från leverantörer till förskolan.

Avgiften till Sefif består av en medlemsavgift500 kr per år och en serviceavgift baserad på antal barn i verksamheten.

Serviceavgiften räknas på antalet inskrivna barn i förskolan vid ansökan om medlemskap. Medlemskapet löper på 12 månader från betalningsdag - exempel: om medlemsansökan och betalning sker i juni 2019 gäller medlemskapet till juni 2020.                                       

En ansökan om medlemskap är bindande.

 Antal barn        Årlig serviceavgift för 2020  inkl moms 25%

  1-19                   2 450 kr

20-30                   3 650 kr

31-40                   3 700 kr

41-50                   3 750 kr

51-60                   5 050 kr

61-70                   5 100 kr

71-80                   5 900 kr

81-90                   6 200 kr

91-100                 8 000 kr

101--200             9 500 kr

201--300           12 000 kr

Kontakta oss för serviceavgiften för fler än 300 barn

 

Ordinarie medlemsavgift: 500 kr *)

Stödmedlemskap **)

Stödmedlemskap  500 kr/år löper över 12 månader från betalningsdag. I stödmedlemskapet ingår Nyhetsbrev och inbjudningar till våra arrangemang under 12 månader. Ett stödmedlemskap berättigar ej till förmåner och rabatter eller kostnadsfri kompetensutveckling på våra Sefif-träffar.

 

 *) Medlemsavgiften är inte momspliktig.

Medlemskapet gäller för fristående förskola/huvudman med registrerat organisationsnummer.

**) Beviljas av styrelsen för privatperson eller juridisk person, stödmedlem omfattas inte av medlemsförmånerna men kan prenumerera på Nyhetsbrev och Inbjudningar till föreläsningar och kurser.

En ansökan om medlemskap är bindande. Uppsägning av medlemskap i föreningen skall göras skriftligt. Erlagda avgifter återbetalas ej. 

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, gärna via e-post:  info@sefif.se