Sefif > Bli medlem
Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Bli medlem

Loading • Medlemsansökan
  Medlemsansökan är bindande i 12 månader från ansökan, uppsägning av medlemskap skall ske skriftligt med tre månaders uppsägningstid. Betalda medlems- och serviceavgifter återbetalas ej.

  Integritetspolicy och hantering av personuppgifter
  De uppgifter som lämnas i en medlemsansökan sparas i våra egna register så länge medlemskapet är aktivt. Lämnas en personuppgift, eller en e-postadress i medlemsansökan som är klassad som personuppgift, används den till våra egna utskick av Nyhetsbrev och information från samarbetspartner.  Som medlem går SEFIFs integritetspolicy att hämta och läsa under Medlemssidorna, det finns även en blankett för avregistrering eller ändring av personuppgifter.

  Mer om den nya Dataskyddsförordningen och ansvarig myndighet:  www.datainspektionen.se

Så kan du påverka i förskolefrågor

 Som medlem vara aktiv och påverka genom;

 • Årsmötet
 • Som styrelseledamot
 • Medverka på Sefif-träffar
 • Delta aktivt i arbetsgrupper kring olika frågor
 • Kontakta kansliet för frågor och förslag