Menu

Om oss

Om oss

Sefif startades 1992 för att stötta de fristående förskolorna i Stockholm som då bestod av föräldrakooperativ, samt att säkerställa att de fick villkor som var likvärdiga de kommunalt drivna förskolornas.

Idag finns våra medlemmar även utanför Stockholm och likvärdigheten är lag men det är fortfarande en av våra viktigaste uppgifter att bevaka. 

Bland våra medlemmar finns mångfalden representerad med olika pedagogiska inriktningar och verksamhetsformer; föräldra- och personalkooperativ, aktiebolag, ideella föreningar, stiftelser.

Tyngden i Sefif är att nätverka och samverka med  medlemmar, kommuner, myndigheter och organisationer för en likvärdig förskola.  

Sefif är en partipolitiskt obunden branschorganisation.