Menu

Styrelse

Styrelse

Sefifs styrelse väljs på årsmötet av medlemmarna enligt valberedningens förslag. 
Styrelsen för 2018-2019 vald vid årsmötet den 31 maj 2018:

Ordförande
Elisabeth Thorburn - Thorburn Whitesmith AB/Sweducare

Vice ordförande
Marita Andersson - SweCompetences, fd VD och ägare av Inspira Förskolor och skolor AB

Ledamöter:

Eva-Lotta Kling von Schmalensée - Norlandia Förskolor AB

Helena Tallroth - Föräldrakooperativet Havskatten I Ur och Skur

Kajsa Söderberg - TP Förskolor AB

Lisa Nordensthål - Täbygläntans förskolor AB

Valberedning

Brita Scheweleff - Stiftelsen Sverigefinska förskolan (sammankallande)

Roger Robén - Personalkooperativet Riddaren

Yvonnè Antoft - Trygg & Säker