Menu

Styrelse

Styrelse

Sefifs styrelse väljs på årsmötet av medlemmarna enligt valberedningens förslag. 
Styrelsen för 2017-2018 vald vid årsmötet den 27 april 2017:

Ordförande
Elisabeth Thorburn - Thorburn Whitesmith AB

E-post: elisabeth.thorburn (at) sefif.se

Vice ordförande
Yvonnè Antoft - Trygg och Säker

Ledamöter:

Roger Robén - Förskolan Riddaren personalkooperativ
Kajsa Söderberg - TP Förskolor AB
Ylva Skoogberg - Entreprenörskapsforum
Helena Tallroth - Föräldrakooperativet Havskatten
Tina Svärd - TP förskolor AB

Valberedning

Brita Scheweleff - Stiftelsen Sverigefinska förskolan (sammankallande)

Barbro Holmberg - TP-förskolor AB

Sofia Zätterström - Hoppetossa AB