Menu

Sefif-träffar

Hållbar kompetensutveckling, träffar och kurser

Med hållbar kompetensutveckling menar vi hög kvalitet på innehåll och föreläsare, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra och sist men inte minst en kostnadsnivå för våra medlemmar som gör att alla från förskolan kan delta. SEFIF-träffarna är kostnadsfria för medlemmar och är tillfällen på kvällstid med fokus på kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter. SEFIF-träffar erbjuds ca tre tillfällen per termin.

Öppna föreläsningar, skräddarsydda kurser, temadagar mm håller en hållbar kostnadsnivå - alla skall kunna delta!

För SEFIFs medlemmar är SEFIF-träffarna kostnadsfria, för övriga deltagare gäller självkostnadspriset  400 kr/person som betalas i förskott. Anmälningar är bindande - en "no-show"avgift' debiteras å 300 kr + moms om ingen avanmälan görs senast 24 timmar innan föreläsningen/kursen.

Medlemmar har företräde till hela vårt utbud - inte ännu medlem men vill komma på en träff och se vad vi gör och står för? - mejla oss på info@sefif.se

För övriga kurser, föreläsningar, nätverksträffar, temadagar som presenteras här gäller angiven avgift. Observera att anmälningar är bindande - en s k "no show"avgift debiteras å 300 kr + moms om ingen avanmälan görs senast 24 timmar innan föreläsningen/kursen.

Välkommen!

 


FULLSATT! SEFIF-träff - "Hjärnkoll på det systematiska kvalitetsarbetet!?"

Datum: 
2019-09-26
Tid: 
18:00 - 20:30
Plats: 
Företagarna, Rådmansgatan 40, T-Rådmansgatan, lokal Minst
Pris: 
0 kr för medlem, 400 kr för icke medlem
Sista datum för anmälan har passerats.
  Visa beskrivning

SEFIF Temadag för chefer "Chefsdagen - våga vara chef!"

Datum: 
2019-11-06
Tid: 
09:00 - 16:00
Plats: 
Norlandias huvudkontor, Vetenskapsvägen 10, Sollentuna
Pris: 
600 kr + moms
Senaste anmälningsdatum är 2019-10-20
  Visa beskrivning