Menu

Förmåner

Sefifs medlemsförmåner

Rådgivning och medlemsstöd  via telefon och e-post. Förmånliga avtal med leverantörer till förskolan. 

 • Juridik -  rådgivning genom samarbete med Zenit Advokatbyrå, Draftit
 • Medlemsfrågor
 • Nyhetsbrev
 • Sefifträffar - kostnadsfria föreläsningar ca tre gånger per termin
 • Kompetensutveckling genom föreläsningar, kurser, temadagar med samarbetspartners
 • Vikarier, handledare, specialpedagoger, krishanterare mm genom samarbetsavtal
 • Nätverk - stort nätverk och kontakter med andra förskolor, organisationer och samarbetspartners
 • Internationellt nätverk och samarbeten, studieresor
 • Verksamhetsutveckling
 • Handledning
 • Arbetsgivarfrågor