Menu

Förmåner

Sefifs medlemsförmåner

Rådgivning och medlemsstöd  via telefon och e-post. Förmånliga avtal med leverantörer till förskolan. 

  • Juridik -  rådgivning genom samarbete med Zenit Advokatbyrå, Draftit
  • Medlemsfrågor
  • Nyhetsbrev
  • Sefifträffar - kostnadsfria föreläsningar
  • Nätverk - stort nätverk och kontakter med andra förskolor, organisationer och samarbetspartners
  • Internationellt nätverk och samarbeten, studieresor
  • Kompetens- och kvalitetsutveckling - föreläsningar, kurser i samarbete med partners
  • Verksamhetsutveckling
  • Handledning
  • Arbetsgivarfrågor