Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Avgift

Avgift

Som medlem i Sefif  har du flera förmåner och medverkar till att skapa bättre förutsättningar för fristående förskolor.

Ju fler medlemmar desto större möjlighet att både påverka politiska beslut och att sluta fördelaktiga avtal med rabatter och service från leverantörer till förskolan.

Avgiften till Sefif består av en medlemsavgift500 kr per år och en serviceavgift baserad på antal barn i verksamheten.

Serviceavgiften baseras på antalet inskrivna barn i förskolan per den 1 november. Medlemskapet löper på 12 månader från betalningsdag - Sefif beslöt på ordinarie årstämma 31 maj 2018 att förändra löptiden från kalenderår till 12 månader, exempel: om medlemsansökan och betalning sker i juni 2018 gäller medlemskapet till juni 2019. En ansökan om medlemskap är bindande.

 

 Antal barn        Årlig serviceavgift för 2019  inkl moms 25%

 1-19                    2 200 kr

20-50                   3 350 kr

51-70                   4 650 kr

71-100                 5 400 kr

101-200               7 900 kr

201-300             10 500 kr

301-400             12 900 kr

401-500             14 200 kr

501-600             17 250 kr

601--                  20 500 kr

 

Ordinarie medlemsavgift: 500 kr *)

Stödmedlemskap **)

Stödmedlemskap  500 kr/år löper över 12 månader från betalningsdag. I stödmedlemskapet ingår Nyhetsbrev och inbjudningar till våra arrangemang under 12 månader. Ett stödmedlemskap berättigar ej till förmåner och rabatter.

 

 *) Medlemsavgiften är inte momspliktig.

Medlemskapet gäller för fristående förskola/huvudman med registrerat organisationsnummer.

**) Beviljas av styrelsen för privatperson eller juridisk person, stödmedlem omfattas inte av medlemsförmånerna men kan prenumerera på Nyhetsbrev och Inbjudningar till föreläsningar och kurser.

En ansökan om medlemskap är bindande. Uppsägning av medlemskap i föreningen skall göras skriftligt. Erlagda avgifter återbetalas ej. 

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, gärna via e-post:  info@sefif.se