Menu

Avgift

Avgift

Som medlem i Sefif  har du flera förmåner och medverkar till att skapa bättre förutsättningar för fristående förskolor.

Ju fler medlemmar desto större möjlighet att både påverka politiska beslut och att sluta fördelaktiga avtal med rabatter och service från leverantörer till förskolan.

Avgiften till Sefif består av en medlemsavgift500 kr per år och en serviceavgift baserad på antal barn i verksamheten.

Serviceavgiften baseras på antalet inskrivna barn i förskolan per den 1 november.

 

 Antal barn        Serviceavgift för 2018  inkl moms 25%

 1-19                   1995 kr

20-50                  3100 kr

51-70                 4340 kr

71-100               5000 kr

101-200             7500 kr

201-300            10000 kr

301-400            12250 kr

401-500            13500 kr

501-600            16500 kr

601--                 19500 kr

 

Ordinarie medlemsavgift: 500 kr *)

Stödmedlemskap **)

Stödmedlemskap enskild    150 kr 

Stödmedlemskap företag    500 kr

 

 *) Medlemsavgiften är inte momspliktig.

Medlemskapet gäller för fristående förskola/huvudman med registrerat organisationsnummer.

**) Beviljas av styrelsen för privatperson eller juridisk person som inte driver förskola, stödmedlem omfattas inte av medlemsförmånerna.

Uppsägning av medlemskap i föreningen skall göras skriftligt. Erlagda avgifter återbetalas ej. 

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, gärna via e-post:  info@sefif.se