Menu

Bli medlem

LoadingSå kan du påverka

Så kan du som medlem vara aktiv och påverka;

  • Årsmötet
  • Som styrelseledamot
  • Medverka på Sefif-träffar
  • Ge förslag på frågor och arbetsgrupper
  • Delta aktivt i  arbetsgrupper kring olika frågor
  • Vara aktiv genom att besvara enkäter