Menu

08-522 474 30info@sefif.se   |  Sefif branschförbund i

Sätter fristående förskolor i fokus sedan 1992

Vi finns för dig som huvudman och rektor

 

Välkommen till Sefif

Branschorganisationen som sätter fristående förskolor i fokus

SEFIF är en branschorganisation som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor.

Vi är sedan oktober 2019 ett branschförbund i Företagarna

SEFIF har stöttat fristående förskolor och påverkat förskolepolitiken sedan 1992- vi finns för dig som rektor och huvudman oavsett var i Sverige du befinner dig.

Genom information , rådgivning och hållbar kompetensutveckling löser vi din förskolas vardagsproblematik.

Tyngden i Sefif är att nätverka och samverka med medlemmar, kommuner, myndigheter och andra organisationer för en likvärdig förskola.

SEFIF är remissinstans och ingår i referensgrupper till Skolverket rörande förskolefrågor.

SEFIF samverkar med forskare och lärosäten i Sverige samt bl a den internationella organisationen OMEP.