Menu

Sätter fristående förskolor i fokus sedan 1992

Vi finns för dig som huvudman och förskolechef

 

Välkommen till Sefif!

Branschorganisationen som sätter fristående förskolor i fokus

Sefif är en branschorganisation som driver de fristående förskolornas intressefrågor i nära samarbete med Friskolornas riksförbund – www.friskola.se

Tyngden i Sefif är att nätverka och samverka med  medlemmar, kommuner, myndigheter och organisationer för en likvärdig förskola.

Sefif stödjer professionsutvecklingen i förskolan genom  återkommande SEFIF-träffar med föreläsare och teman som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.  

 Sefif erbjuder både verksamhetsnära och juridiskt stöd med rådgivning via telefon eller mail.