Menu

Sätter fristående förskolor i fokus sedan 1992

Vi finns för dig som huvudman och förskolechef

 

Välkommen till Sefif

Branschorganisationen som sätter fristående förskolor i fokus

Sefif är en branschorganisation som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor.

Tyngden i Sefif är att nätverka och samverka med medlemmar, kommuner, myndigheter och andra organisationer som t ex Friskolornas Riksförbund, för en likvärdig förskola.

Sefif stödjer professionsutvecklingen i förskolan genom  återkommande SEFIF-träffar med föreläsare och teman som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.  

 Sefif erbjuder både verksamhetsnära och juridiskt stöd med rådgivning via telefon eller mail, platsbesök förekommer också.

Genom förmånliga avtal med samarbetspartners erbjuds produkter och tjänster till medlemmarna.